S’exposa al públic el cens electoral amb motiu de les municipals del 24 de maig

435

L’Ajuntament de Martorell, seguint la normativa del Règim Electoral General, exposarà al públic les llistes electorals del 6 al 13 d’abril, ambdós inclosos, amb motiu de la celebració de les eleccions municipals previstes per al 24 de maig. Les persones interessades podran examinar el cens i, si s’escau, formular reclamació en els termes previstos per l’article 39.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

El cens que s’utilitzarà en les properes eleccions municipals serà el cens tancat el dia 1 de gener de 2015, que conté les variacions del padró d’habitants produïdes fins el dia 30 de desembre de 2014. La inscripció en el cens electoral és necessària per poder exercir el dret a vot el proper 24 de maig.

Per realitzar la comprovació del cens electoral es pot trucar al telèfon 93 775 00 50 (extensions 6610, 6648 i 6650) o bé personar-se a les oficines de l’Ajuntament de Martorell (carrer del Mur, 61, planta baixa) en horari de 8.00 a 14.00 hores, i a la Casa Consistorial (plaça de la Vila, 46, planta baixa) de 14.30 a 20.00h, de dilluns a divendres.

Les reclamacions es poden presentar a les oficines de l’Ajuntament de Martorell (carrer del Mur, 61, planta baixa), personalment aportant DNI, passaport o permís de conduir.