S’instal·len nous punts de recollida de restes vegetals de jardineria i poda

301
Punt recollida restes jardineria i poda
Punt recollida restes jardineria i poda

Les restes vegetals provinents de jardineria i poda són un residu totalment reciclable. Quan són de mida petita o en petites quantitats es poden dipositar dins els contenidors de la fracció orgànica (marrons) però, en cas contrari, s’han de portar a la Deixalleria Municipal. Per tal que els veïns de Martorell disposin d’un lloc on desar aquest tipus de residu, en cas de no poder-se desplaçar a la Deixalleria Municipal, l’Ajuntament ha instal·lat tres punts de recollida de restes vegetals de jardineria i poda.

Es tracta de semitancats de fusta que permetran que els veïns hi accedeixin de forma còmode i fàcil per abocar-hi les restes vegetals, i aquestes quedin recollides i acotades dins els espais per facilitar-ne el seu posterior buidat.

Els tres punts de recollida es troben al carrer de Francesc de Carmona al costat de la bateria de contenidors ja existent, al carrer de Gabriel Manalt davant del carrer d’Enric Santaolaria, i a la cruïlla del carrer de Josep Gas amb l’avinguda de Can Cases.

En aquests punts de recollida només s’hi poden deixar restes vegetals de jardineria i poda, com per exemple, arrels, fulles, branques o troncs, sense bossa ni sac. Totes les branques han d’anar lligades en un feix amb una corda i els troncs s’han de tallar en trossos petits perquè una sola persona els pugui carregar.

Són punts d’ús exclusiu dels particulars, els jardiners professionals han de portar les restes directament a una planta de tractament. En el cas d’haver d’abocar molta quantitat de restes o de trobar un punt de recollida ple, per tal de no deixar-ne mai fora del recinte, s’han de deixar a un altre punt de recollida o a la Deixalleria Municipal.