Sostre Cívic compra un edifici a Martorell per impulsar un projecte pioner d’habitatge cooperatiu

1461
Signatura adquisició edifici Sostre Cívic
Signatura adquisició edifici Sostre Cívic

La cooperativa Sostre Cívic ha comprat a Martorell un edifici pel dret de tanteig prèviament a la venda acordada a un fons d’inversió, amb l’objectiu de portar a terme un projecte d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. D’aquesta manera, l’entitat recupera patrimoni en desús del mercat privat, evita l’especulació, i garanteix a través de la propietat cooperativa el dret a l’habitatge de les persones que hi viuran.

“És la primera vegada que Sostre Cívic compra un edifici ja construït per impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu”, ha dit la tècnica de Comunicació de Sostre Cívic, Lucía Basulto. L’edifici s’ubica al carrer de Sant Antoni, al centre del municipi, “té 11 habitatges amb una superfície mitjana de 48m2”. Els pisos “tindran la qualificació de protecció oficial o HPO, i es destinaran a persones sòcies de la cooperativa” que tinguin uns ingressos no superiors a 3,5 de l’IRSC.

Lucía Basulto, tècnica de Comunicació Sostre Cívic

L’edifici ha estat adquirit per Sostre Cívic mitjançant el dret de tanteig (dret d’adquisició preferent que pot pactar-se o bé establir-se per disposició legal), vigent des de l’aprovació del Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Amb l’aprovació d’aquest decret es dona preferència a la Generalitat, ajuntaments i promotors socials, com Sostre Cívic, per la compra d’aquests habitatges.

A més, la Generalitat va posar en marxa a la primavera de 2018 un dispositiu per facilitar l’execució del dret de tanteig i retracte després que el BBVA i altres bancs van iniciar processos de venda de la major part dels actius immobiliaris a fons d’inversió.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va impulsar un acord amb l’Institut Català de Finances (ICF) per finançar les operacions d’adquisició via tanteig des de l’ICF amb un préstec bonificat per part de la pròpia Generalitat, així com una línia de subvencions per al pagament de la quota de lloguer o cessió d’ús en aquells casos que les persones que hi visquin tinguin una renda baixa.

Alliberar patrimoni del mercat privat

Aquesta compra és la primera d’una sèrie d’adquisicions que la cooperativa Sostre Cívic farà els mesos vinents. “La compra d’edificis ja construïts és una via estratègica de l’entitat amb l’objectiu d’activar patrimoni per a nous projectes d’habitatge cooperatiu en ús i augmentar el parc d’habitatge social” en un temps molt més breu que amb projectes d’obra nova, ha incidit Basulto. Durant el 2019 es preveuen adquirir aproximadament set nous edificis més arreu del territori.

Lucía Basulto, tècnica de Comunicació Sostre Cívic

L’adquisició d’aquest edifici ha estat possible amb el finançament de Fiare Banca Ètica, un banc cooperatiu, del qual Sostre Cívic també és entitat sòcia. Sostre Cívic i Fiare Banca Ètica mantenen una col·laboració estable per al finançament de projectes de promoció o per l’adquisició de patrimoni, amb l’objectiu de transformar el mercat de l’habitatge generant projectes d’habitatge cooperatiu que no es regeixin pel mercat.