Un martorellenc es beneficia dels ajuts de la Generalitat per adquirir un taxi ‘net’

1633
Foto: Yotaxi
Foto: Yotaxi

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha concedit al martorellenc Fernando Domínguez una subvenció per la compra d’un taxi híbrid. Els ajuts formen part de les mesures que estableix el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire als 40 municipis de les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

Durant l’any 2017, la Generalitat ha atorgat un total de 300.000 euros en ajuts per fomentar l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi, a usos comercials i al transport de mercaderies. Les subvencions han satisfet 201 sol·licituds: 30 han estat per a vehicles elèctrics, 3 d’ells per al servei de taxi, i la resta d’empreses de diversos sectors, des de la missatgeria fins a la construcció. També l’han obtingut 26 taxis propulsats per gas i 145 d’híbrids, entre ells el taxi de Fernando Domínguez.

Domínguez explica que es va assabentar d’aquests ajuts “gràcies als companys de feina i al mateix concessionari”. Al novembre de 2017, va fer la sol·licitud per comprar “un Toyota Prius Plus híbrid de 7 places, què combina benzina amb bateries” i què fa servir de taxi amb llicència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’ajut concedit va ser d’uns 1.500 euros, gairebé un 7% del cost total del vehicle.

Fernando Domínguez, taxista martorellenc

Segons afirma, el cotxe híbrid suposa “una comoditat en la conducció, en el manteniment, en la reducció de les emissions de CO2 i en el consum. Per la meva feina de taxista és un cotxe ideal i n’estic molt content”. El martorellenc s’estalvia entre 150 i 200 euros al mes en benzina, i reconeix que “és un vehicle al qual se li treu molt de partit en una conducció per ciutat”.

Fernando Domínguez, taxista martorellenc
Fernando Domínguez, taxista
Fernando Domínguez, taxista

Renovació de les flotes a més sectors

Aquesta és la segona convocatòria d’ajuts a l’adquisició taxis ‘nets’ que, per primera vegada, s’ha obert també a vehicles d’ús comercial, i als dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies amb massa inferior a 3,5 tones. El sector del taxi es considera prioritari, ja que la seva flota realitza desplaçaments quantitativament molt significatius, de més de 50.000 quilòmetres anuals per vehicle, bàsicament en zones urbanes densament poblades.

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020 de la Generalitat busca reduir la contaminació atmosfèrica local en els municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, i el Vallès Oriental declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per sobrepassar els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per al diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).