Una quinzena d’alumnes inicien un curs d’atenció sociosanitària a persones dependents

431

Una quinzena d’alumnes han començat el curs certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que es realitza al Centre de Promoció Econòmica de Martorell, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.30h, fins el mes de maig. Els alumnes de la passada edició van assolir un cent per cent d’inserció laboral, un cop finalitzades les pràctiques.

El principal objectiu d’aquest curs és formar l’alumne per desenvolupar la seva activitat professional en el sector de la prestació de serveis socials en institucions de caràcter social. Aquest perfil professional té com a tasca principal atendre persones dependents en institucions on es desenvolupi la seva actuació, mitjançant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinar competent, per tal de mantenir i millorar l’autonomia personal del pacient i les seves relacions amb l’entorn.

El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, consta de 7 mòduls formatius amb un total de 370 hores i per un mòdul de pràctiques professionals de 80 hores, en total 450 hores, i acredita als alumnes per treballar en institucions d’atenció a persones amb dependència: residències i casals d’avis, centres de dia, centres de salut mental, etc..

Inserció laboral

La passada edició, els alumnes participants van aconseguir feina, un cop finalitzades les pràctiques. Des del Centre de Promoció Econòmica agraeixen la col·laboració del teixit empresarial, facilitant l’accés d’aquests alumnes per millorar les oportunitats d’ocupació dels col·lectius amb especials dificultats per a la inserció en el mercat de treball i destaquem la importància de la formació específica que s’imparteix des de la regidoria de Promoció Econòmica per a aquesta inclusió laboral per a nínxols de mercat concrets.