Una quinzena de joves inscrits a la Garantia Juvenil inicien el curs d’anglès al Molí Empresa

330

Una quinzena de joves inscrits a la Garantia Juvenil han iniciat aquesta setmana el curs Anglès B1 a les instal·lacions del Molí Empresa. El curs, emmarcat dins el programa d’accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació, està subvencionat pel Fons Social Europeu, la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Consorci de Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

El curs Anglès B1 té una durada de 240 hores i es durà a terme de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.00h, fins el 6 d’abril de 2016.

L’objectiu d’aquest curs és que l’alumnat utilitzi l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Formació en Idiomes i TIC Garantia Juvenil

El Centre de Promoció Econòmica de Martorell finalitza amb aquest curs, les tres formacions emmarcades en el programa específic d’accions formatives en llengües estrangeres i en tecnologies de la informació i la comunicació adreçades a joves inscrits a Garantía Juvenil a través del Consorci de Formació Continua de la Generalitat de Catalunya i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

“Confecció i publicació de pàgines web (IFCD0110)” del 28 de setembre de 2015 al 22 de març de 2016, de 15.00 a 20.00h

“Alemany. Nivell A1 (Marc Europeu de Referència)” del 19 d’octubre de 2015 al 11 de desembre 2015, de 9.30 a 13.30h

“Anglès. Nivell B1 (Marc Europeu de Referència)” del 11 de gener al 06 d’abril de 2016, de 9.00 a 13.00h