Una vintena de persones comença a treballar a l’Ajuntament a través d’un pla d’ocupació de la Diputació

1364
Pla d'ocupació
Pla d'ocupació

L’Ajuntament de Martorell ha contractat 21 persones en situació d’atur del municipi a través de la subvenció del programa complementari de foment de l’ocupació i suport a la integració social del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. Els usuaris han realitzat la formació en riscos laborals i han començat a treballar aquestes darreres setmanes en diferents departaments municipals.

Del 2 d’octubre i fins al 22 de juny de 2018 han començat a prestar els seus serveis 7 persones aturades de Martorell destinades al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament com a vetlladores en una jornada de 25 hores de dilluns a divendres. La resta d’usuaris contractats van començar a treballar el 13 novembre i durant 6 mesos estaran assignats a diferents regidories i en activitats de diverses qualificacions. Són 5 agents cívics, 2 jardiners, 2 pintors, 2 netejadors/peons, 1 oficial de paleta, 1 peó de paleta i 1 auxiliar administrativa. Tots aquests darrers contractes són de sis mesos, excepte el contracte de l’oficial i del peó de paleta que són d’1 any, tots amb una jornada laboral de 37,50 hores setmanals de dilluns a divendres.

Programa complementari de foment de l’ocupació

El programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona té com a finalitat fomentar l’ocupació de les persones aturades i, particularment, d’aquelles que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social. D’aquesta manera, es vol fer front a l’increment de les taxes d’atur i el progressiu empobriment de moltes famílies com a conseqüència de la crisi financera i econòmica i el conseqüent estancament del desenvolupament econòmic local. L’objecte és la generació d’ocupació, principalment de les persones en edat activa que es troben sense feina.