Promoció Econòmica engega les noves bases d’ajuts millorats a empreses i treballadors locals

1048
Molí Empresa
Molí Empresa

L’Ajuntament ha posat en marxa les noves bases millorades dels ajuts a les empreses que contractin persones aturades a Martorell. Es tracta d’una iniciativa per ajudar les empreses i treballadors de la població, tot reactivant l’economia local, i que es va aprovar el passat abril en el Ple Municipal. Les noves bases reguladores dels ajuts suposen una millora respecte a la iniciativa original, que va engegar ara fa quatre anys.

Rosa Cadenas, regidora de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament, explica que el nou redactat “flexibilitza l’accés de les empreses a les ajudes, així com també en el cas de les persones contractades”. L’interès principal és “que les empreses que tenim siguin solvents i amb força per crear ocupació, i que les persones de Martorell, especialment les de més dificultat, puguin trobar feina de manera més fàcil i complint amb els seus objectius”.

Rosa Cadenas, regidora de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Martorell

La primera de les millores comporta que la subvenció s’atorgui a empreses que, en la data de sol·licitud i durant la vigència del contracte, tinguin el domicili de l’activitat empresarial a Martorell i no pas el domicili social, com s’especificava fins ara.

Rosa Cadenas, regidora de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Martorell

A més, es redueix d’un any a sis mesos el temps d’empadronament a Martorell de les persones desocupades contractades, des de la data de sol·licitud de la subvenció. Cadenas exposa que també passa de cinc a tres el nombre de persones a entrevistar per cobrir el lloc de treball, per beneficiar “les petites empreses, aquelles que tenen més dificultats a l’hora de fer la selecció de personal”.

Rosa Cadenas, regidora de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Martorell

Una altra novetat és la concessió de fins a 4.000 euros a l’empresa de nova creació que contracti un treballador en atur durant un any a jornada complerta i 100 euros per mes addicional sencer, sense que l’import total superi els 5.000 euros. Si la jornada és inferior al 100%, la subvenció serà proporcional.

Noves bases d'ajudes a empreses i treballadors de Martorell
Noves bases d’ajudes a empreses i treballadors de Martorell

Des de 2015, aquest paquet d’ajuts subvenciona les empreses de menys de 150 treballadors amb 2.500 euros per contracte laboral, amb una durada d’un any i jornada complerta i 100 euros per mes sencer addicional, sense que l’import total superi els 3.500 euros.

Les persones contractades han d’estar en situació d’atur, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), constant-hi com a demandants actives de feina, i donades d’alta a la borsa de treball de l’Ajuntament de Martorell. Rosa Cadenas ressalta en positiu el fet que “no hi hagi limitació màxima de subvencions per beneficiari, i que siguin compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, públics o privats, que financin les mateixes actuacions”.

Rosa Cadenas, regidora de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Martorell

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions “les empreses legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb una plantilla no superior a 150 persones treballadores; les persones físiques que exerceixen activitats empresarials o professionals; les entitats sense ànim de lucre i les empreses d’inserció i centres de treball amb l’objecte social d’inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió”.

Rosa Cadenas, regidora de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Martorell

Per a més informació, Cadenas adreça els interessats “al nostre web www.moliempresa.cat o bé assistint al Molí Empresa”. També es rebrà informació a través del correu moliempresa@martorell.cat o als telèfons 93 775 31 01 / 630 88 45 28.